หน้าหลัก

มูลนิธิพู่กัน

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนการสอนดนตรีและศิลปะ

 

บริจาคเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ

เราเป็นใคร

มูลนิธิพู่กัน (ชื่อเดิม คลองเตยมิวสิกโปรแกรม)  เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยดนตรีและศิลปะ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนดนตรีและศิลปะให้กับเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เราทำอะไร

บริการของเรา

ชั้นเรียนดนตรีและศิลปะทุกสัปดาห์

เราเปิดสอนดนตรี ศิลปะ และภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คลาสต่อสัปดาห์ ให้กับเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ พวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่ได้แสดงออกถึงตัวตนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

โครงการแนะแนวนักเรียน

เราสนับสนุนให้เด็กโตได้เดินตามความฝันในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านโครงการแนะแนวนักเรียน โดยให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ช่วยมองหาเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสม เตรียมเอกสาร และจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็น

กิจกรรม

เราริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดคอนเสิร์ตและงานแสดงศิลปะอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนของเราจะได้บันทึกความทรงจำที่พิเศษนี้ไปตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ได้เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ

โครงการของเรา

นอกจากนี้เรายังพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีการระดมทุนเพื่อการกุศลต่าง ๆ และนำเอาศิลปะมาสู่ชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงเชื่อมต่อกับเด็ก ๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้เรายังเชิญศิลปินมืออาชีพมาร่วมโครงการกับเราและใช้ความสามารถของพวกเขาเพื่อสนับสนุนโครงการของเรา

ช่วยได้อย่างไร

เลือกบทบาทของคุณ

ร่วมทีมกับเรา

บริจาคเงินหรืออุปกรณ์

มีไอเดียดี ๆ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา

Logo Infinity Benefit Solution